Гласање на изборима 2023. за све потенцијалне гласаче у дијаспори

Гласање на изборима 2023. године за све потенцијалне гласаче у дијаспори – редослед корака

1. Проверите да ли сте уписани у Јединствени бирачки списак у Србији:
https://upit.birackispisak.gov.rs/

(Напомена: Ако немате пријављено пребивалиште/адресу у Србији или сте исто одјавили приликом одласка у иностранство, нећете бити у могућности да се упишете у Јединствени бирачки списак.)

Пријава пребивалишта се ради искључиво у Србији, у локалној полицијској станици, према адреси на коју се пријављујете.

2. Уколико нисте уписани у Јединствени бирачки списак у Србији, а имате услова за то (држављанство, пријављено пребивалиште у Србији и важећи пасош Србије или личну карту Србије), подносите захтев за упис у Јединствени бирачки списак у Србији:
http://www.london.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/zahtev_za_upis_u_biracki_spisak(1).doc

3. Уколико јесте уписани у Јединствени бирацки списак у Србији, потребно је да попуните само захтев да на предстојећим изборима желите да гласате у иностранству (потребно је урадити сваки пут, за сваке изборе посебно):
http://www.london.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/zahtev_za_upis_u_biracki_spisak_podatka_da_ce_birac_glasati_u_inostranstvu.doc

4. У захтев је потребно унети све тражене податке, затим одштампати захтев, потписати својеручно, скенирати и послати, заједно са копијом прве стране важећег пасоша Србије или важеће личне карте Србије на посебан е-маил за то. У УК-у емаил адреса је: izbori.london@mfa.rs

(Напомена: Уз уредно попуњен и потписан захтев могу се прихватити само важећи пасош Србије или важећа лична карта Србије – према важећим законима не могу се прихватити страни пасоши или било који други страни документи).

Амбасада прослеђује ваше захтеве надлежним органима у Србји и обавештава вас о одговору који добије у вези са вашим пријавама.

Рок за доставу захтева је ригорозан и неће бити могуће пријавити се за предстојеће изборе након његовог истека.

(Напомена: Рок за пријаву за гласање на изборима у децембру 2023. године је до 23ч према локалном времену у УК 25. новембра 2023. године, дакле поноћ према локалном времену у Републици Србији)

Најчешће грешке и како их избећи

1. Погрешан формулар – пријаву за упис у Јединствени бирачки списак (ЈБС) треба попунити и доставити заједно са захтевом да на  предстојећим изборима желите да гласате у иностранству и то само ако НИСТЕ претходно уписани у Јединствени бирачки списак – уколико сте уписани у ЈБС попуњавате само и једино пријаву за гласање у иностранству.

2. Није потписан формулар – осим попуњавања свих предвиђених рубрика неопходно је формулар одштампати, својеручно потписати, а потом скенирати.

3. Није достављена копија важећег пасоша или личне карте Србије (или је достављен документ коме је истекла важност или страни пасош или неки други страни документ)

4. Пријава је урађена како треба, али на изборе није понет оригинални важећи пасош или лична карта Србије – неће бити омогућено гласање уколико не може да се на основу наведених докумената потврди идентитет особе која је дошла на гласање.

Не заборавите да се у Лондону гласа дан раније у односу на друга изборна места, дакле у суботу 16. децембра 2023. године.